KOMBINOVANÝ POLEP DODÁVKY

Firemné vozidlo vás môže prezentovať všade, kam sa pohnete. A preto je veľká škoda nevyužiť tento reklamný priestor v pohybe. A tak sme polepili dodávku aj nášmu milému klientovi maliarstvoPN. Tento autopolep je kombinácia perforovaných, liatych aj rezaných vinylových fólií.

GRAFICKÉ VIZUALIZÁCIE

U nás dostanete vždy viac. Nie len jednu možnosť, ale viacero vizualizácií, aby ste si mohli vyberať.

Súvisiace projekty