Kvalitná aplikácia a následná starostlivosť vám zaručia dlhšiu životnosť autopolepu. Na všetky fólie sa vzťahuje záruka, ktorej podmienky si môžete podrobne pozrieť.

Informácie o záruke

Na polepy, ktoré sa aplikovali na Vaše vozidlo, sa vzťahuje 3-36 mesačná záruka spokojnosti (podľa prevedenia, polepených častí atd). Záruka na polep auta sa vzťahuje na odliepanie, odlepenie, trhanie, praskanie, krčenie a scvrkávanie sa samolepiacich nápisov či grafík a ich častí, spôsobené nemechanickými vplyvmi, aplikované na časti karosérie a okien na automobile.

  • Na prelisy, ako sú napr. na dodávkových a úžitkových automobiloch sa záruka vzťahuje len ak sú samolepiace nálepky na auto a grafiky predelené v mieste prelisu. V prípade, ak sa tieto časti nepredelia, záruka na tieto miesta je 6 mesiacov.
  • Pri skriňových úžitkových vozidlách s celoplošne nitovanými dielmi nadstavby môže byť záruka až 36 mesiacov len ak boli pri lepení použité liate (cast) fólie ako napr. ORACAL 751C alebo Oracal 851, Avery 900, 3M cast a pod..
  • Pri celoplošných plnofarebných polepoch karosérie (čiastočné alebo komplet) môže byť záruka až 36 mesiacov len ak boli na realizáciu použité liate (cast) fólie s lamináciou určené na celopolepy (car wrap prevedenie). Pri polepe „Zmena farby“ vozidla nie je laminácia podmienkou ak boli použité cast wrap fólie na to určené.
  • V prípade želania polepenia automobilu samolepiacimi nápismi či grafikami a ich častí z fólií so životnosťou 1-4 roky (krátkodobé) je záruka proti odliepaniu, odlepeniu, trhaniu, praskaniu, krčeniu a scvrkávaniu 6 mesiacov.
  • Na polep okien / sklenených výplní dierkovanou (One way vison) fóliou sa vzťahuje záruka len 6 mesiacov.

Záruka pri mechanickom poškodení polepu auta

  • na mechanické poškodenie polepu sa záruka nevzťahuje v plnom rozsahu.
  • mechanické poškodenie je napr. poškodenie od kamienkov (posypu), piesku, konárov, kľúčov, či iných predmetov. Násilné odliepanie, hrdzavenie karosérie, lúpanie autolaku/farby, pri nehode, pri záplavách, úmyselným poškodením, silným mrazom, či soľou (cestnou/morskou), …

Obmedzenie záruky

Na polepy aplikované na vonkajšiu časť predného skla alebo zadného skla s vyhrievaním, či stieračom a na prednú kapotu sa vzťahuje záruka 3 mesiace. Toto obmedzenie sa týka pre všetky typy grafík a fólií.

Výluky zo záruky na polep auta

  • Záruka sa nevzťahuje na polep auta prechádzajúci cez gumené tesnenia dverí a skiel, gumené a plastové lišty, plastové časti ako napr. nárazníky a spätné zrkadlá bez autolaku na vozidle.
  • One Way vision fólia aplikovaná v období 01.10. – 30.4. na vonkajšiu časť predného skla alebo zadného/bočného skla s vyhrievaním i bez, či stieračom i bez sa záruka nevzťahuje.

Dôležité nariadenia a upozornenia

Vozidlo po aplikovaní samolepky na auto sa nesmie umývať, či utierať min. po dobu 14 dní v letnom období (od 1.5. do 31.8.) a 21 dní v zimnom období (od 1.9. do 30.4.)

Po aplikovaní samolepiacich nápisov a grafík na predné a zadné sklo automobilu sa v zimnom období nesmie používať vyhrievanie skla ani stierač po dobu minimálne 14 dní.

Pri aplikovaní samolepiacich nápisov a grafík na mokro na vonkajšie sklenené časti automobilu sa vozidlo nesmie uviesť do pohybu v letnom období (od 1.5. do 31.8.) minimálne 4 hodiny a 12 hodín v zimnom období (od 1.9. do 30.4.). Pri aplikovaní samolepiacich nápisov a grafík na mokro na vonkajšie časti plechovej karosérie sa vozidlo nesmie uviesť do pohybu v letnom období (od 1.5. do 31.8.) minimálne 3 hodiny a 10 hodín v zimnom období (od 1.9. do 30.4.).

Polepené vozidlo sa po stanovených dobách môže umývať bežným postupom a spôsobom, ako keby nebolo polepené, ako napr. v umývacích boxoch, na kefách, v bezdotykovej autoumyvárni, ručným umývaním, POZOR! nie však vysokoprúdovým (jet) umývaním.

Záruka a jej podmienky

Vozidlo musí byť označené symbolom spoločnosti DIZAJNIKA – logo spoločnosti – nálepka, nálepka „Powered by DIZAJNIKA“, atď. na vonkajšej časti karosérie.

Prevádzkovateľ / majiteľ / vodič / technik vozidla v prípade odliepania, odlepenia, trhania, praskania, krčenia a scvrkávania sa samolepiacich nápisov či grafík a ich častí, je povinný nás o tomto informovať najneskôr do 7 dní od zistenia skutočnosti. Túto skutočnosť môžete ohlásiť telefonicky na tel.č. +421 911 179 662, e-mailom na adresu dizajnika@www.dizajnika.sk, na sociálnych sieťach, alebo osobne. Pri nahlasovaní je potrebné uviesť meno majiteľa vozidla, následne uvediete reklamovanú časť (pri mailovej a poštovej komunikácii môžete zaslať fotografie) a dohodneme si s Vami termín obhliadky a servisu.

V prípade mechanického poškodenia máte nárok na zľavu 10 % na opravu poškodenej časti polepu.

Ak sa oprava nevykoná u nás a vykoná ho iné stredisko, záruka na celkové polepenie vozidla zaniká v plnom rozsahu. V rámci kvality a dlhej životnosti polepu Vášho vozidla, ale taktiež aj vo vlastnom záujme, je potrebné dodržať tieto nariadenia. V prípade nedodržania a porušenia týchto nariadení, upozornení a podmienok strácate záruku v plnom rozsahu.

Dôležitou podmienkou pre uplatnenie akejkoľvek reklamácie či opravy je, aby za polep automobilu / dielo bolo riadne a včas zaplatené v zmysle dohodnutých podmienok. V prípade, že tak urobené nie je alebo nebolo, Váš nárok na reklamáciu / opravu zaniká a máme právo túto reklamáciu / opravu plne zamietnuť alebo vykonať za úhradu na Vaše náklady.