OCHRANNÝ POLEP

Je bežnou mylnou predstavou, že ochranná fólia slúži iba ako prevencia pred odletovaním kamienkov, no má oveľa širšie spektrum využiteľnosti. Napríklad ako ochrana proti trieskam, prevencia poškodenia následkom úlomkov, ochrana proti oderu, pred poveternostnými vplyvmi a poškodením cudzími predmetmi, škody z iných zdrojov (ako napríklad neslávne známe nákupné centrá a neopatrné otváranie dverí) a v neposlednej rade udržiava hodnotu vozidla.

Súvisiace projekty